DE | EN | RU | BGFacebook Google Plus LinkedIn XING

Годишен отчет на Фондация "Меридонов"


03.07.2019

Съгласно законите на Р. България, Фондация "Меридонов"-клон Варна, публикува отчета за дейността си и годишен финансов отчет. 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ МЕРИДОНОВ

В ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ – 31 декемри 2018г

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

ВИД ДЕЙНОСТ И

ПОРЕД

ЕТАПИ

РЕЗУЛТАТИ

1 януари – 31 март

 1. Дарителска акция с цел осигуряване на средства

За провеждане на маркетинг за фондацията

 

І Етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Анализиране на резултатите от предходния тримесечен период 1 октомври – 31 декември 2017 г. и подготовка относно съставяне на систематизирана база данни за намиране на организации и институции в Европа в качеството си на потенциални дарители

ІІ Етап

 • Съставяне на систематизирана база данни за намиране на организации и институции в Европа в качеството си на потенциални

 • Отправяне конкретни запитвания

ІІІ Етап

 • Акумулиране, сортиране и анализ на получените отговори от направените запитвания за дарения

 • Структуриране на стратегия на база изводи от осъществената обратна връзка

1 януари – 31 декември

2. Дарителска акция с цел осигуряване на професионално медицинско оборудване за планираната инициатива по създаване на специализиран рехабилитацио-нен болничен център в гр. К., ч.ст от белгийско-български билатерален проект Пауталия

І Етап

 • Съставяне на систематизирана база данни за намиране на организации и институции в Европа в качеството си на потенциални дарители на професионално медицинско оборуд-ване с цел реализиране на дарителски инициативи

 • Отправяне конкретни запитвания за дарения на професионално медицинско оборудване

ІІ Етап

 • Акумулиране, сортиране и анализ на получените отговори от направените запитвания за дарения на професионално медицинско оборуд-ване

 • Структуриране на стратегия на база изводи от осъществената обратна връзка в процеса по набавяне на търсеното професионално медицинско оборудване

1 януари – 31 декември

 

3. Дарителска акция с цел осигуряване на автобуси за градския транспортв гр. К.

І Етап

 • Съставяне на систематизирана база данни за намиране на организации и институции в Европа в качеството си на потенциални дарители на автобуси за градския транспорт с цел реализиране на дарителски инициативи

 • Отправяне конкретни запитвания за дарения на автобуси за градския транспорт

ІІ Етап

 • Акумулиране, сортиране и анализ на получените отговори от направените запитвания за дарения на автобуси за градския транспорт

 • Структуриране на стратегия на база изводи от осъществената обратна връзка в процеса по набавяне на търсените автобуси за градския транспорт

1 януари – 31 март

4. Дарителска акция с цел осигуряване на линейки за планираната инициатива по създаване на специализиран рехабилитацио-нен болничен център в гр. К, част от белгийско-български билатерален проект Пауталия

І Етап

 • Съставяне на систематизирана база данни за намиране на организации и институции в Европа в качеството си на потенциални дарители на линейки с цел реализиране на дарителски инициативи

 • Отправяне конкретни запитвания за дарения на линейки

ІІ Етап

 • Акумулиране, сортиране и анализ на получените отговори от направените запитвания за дарения на линейки

 • Структуриране на стратегия на база изводи от осъществената обратна връзка в процеса по набавяне на търсените линейки

15януари

5. Среща с Президент-министър П.

 

 • Лобиране за регион К. и по-специално за проектна билатерална инициатива Пауталия и създаване като част от нея на специализиран рехабилитационен болничен център в гр. К.

15януари –

15 февруари

6. Първа проектна инициатива от белгийско-български билатерален проект Пауталия на тема:Популяризация на регионалната идентификация за създаване на наднационални общностни

културни ценности чрез

съвместни творчески инициативи

в музикална академия”

І Етап

 • Постигане на договореност между участниците в проектната инициатива

ІІ Етап

 • Създаване на възможност за културен обмен и популяризация на район Кюстендил в международен план

 • Създаване на възможност за билатерална инициатива между Кралство Белгия и Република България

2 февруари

7. Среща с Г-н Кохюр Директор на Белгийка здравна каса във връзка с инициатива част от белгийско-български билатерален проект Пауталия

 

 • Запознаване с параметрите на проектна билатерална инициатива Пауталия

 • Разглеждане на възможностите за сътрудничество между община К. и институцията на Г-н Кохюр на база проектна билатерална инициатива Пауталия и по-специално частта и за създаване на специализиран рехабилитационен болничен център в гр. К.

16 февруари

8. Среща с Президент-министър Ламбертц

 

 • Уточняване параметрите на проектна билатерална инициатива Пауталия

18 февруари

9. Среща с Г-н Ш. представител от канцеларията на Президент-министър П.

 

 • Представяне на инициативите на фондацита

 • Представяне на параметрите на проектна билатерална инициатива Пауталия

 •  

24 февруари

10. Среща с Г-н Обл.Упр.К.

І Етап

 • Представяне на инициативите на Фондацията

 • Представяне на параметрите на проектна билатерална инициатива Пауталия

 

25 февруари - текущ

ІІ Етап

 • Подготовка за нова среща

 • Подготовка за дарителска акция за изграждане на център за професионално обучение в гр. Росвайн Федерална Република Германия на младежи без родителска грижа за нуждите на специализиран рехабилитационен болничен център в гр. К. в рамките на проектна билатерална инициатива Пауталия

25 февруари

11. Участие в годишния брифинг на ЕИБ

І Етап

 • Проучване на възможностите за финансиране на проектни инициативи

ІІ Етап

 • Анализиране на възможностите за финансиране на проектни инициативи

25 февруари - текущ

12. Планиране на изложба с дарителска акция за месец май 2018 г. с цел подпомагане изграждането на център за професионално обучение в гр. Росвайн Германия на младежи без родителска грижа за нуждите на специализиран рехабилитацио-нен болничен център в гр. К.

 

 • Подготовка на изложба и дарителска акция на белгийския художник от български произход Боян Кирков за популяризиране на инициативите на гр. Кюстендил и по-специално за подпомагане изграждането на център за професионално обучение в гр. Росвайн Федерална Република Германия на младежи без родителска грижа за нуждите на специализиран рехабилитационен болничен център в гр. Кюстендил в рамките на проектна билатерална инициатива Пауталия

1 март - текущ

13. Планиране на събитие за популяризиране на дейността на фондацията

 

 • Подготовка

30 март - текущ

14. Среща с фирма за интернет презентация

 

 • Сключване на договор с фирма

30 май - текущ

15. Подготовка за

текстове за отделните езикови варианти

 

 

30 септември – 31.12.2018

16. Инициатива по създаване и публикуване на интернет страница отразяваща дейността на фондацията

 

 • Възможност за популяризация на текущите проектни инициативи

 • Възможност за получаване на мнения, оценки, предложения, конструктивни критики и препоръки

 • Възможност за широка обществена подкрепа