DE | EN | RU | BGFacebook Google Plus LinkedIn XING
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin

 

 

 Acceptance of Terms (Усовия)

 Уебсайтът ( forumdermedizin.com ) е собственост и се управлява от германските компании Ärztevermittlung и Ärzteberatung в сътрудничество с Wirtschaftsberatung .

Информацията на страниците на ForumderMedizinе селектирана  с  грижа за потребителя и се стреми да предостави най-доброто от професионалната ни компетенция . Това не е гаранция, че предоставената информация е пълна, актуална и без грешки  по всяко време, предвид променящите се фактори в сферата на услугите ни.

Отговорност за преки или косвени , материални или нематериални вреди , причинени от използването или неизползването на информацията не се поема от уебсайта, освен ако  невярна информация е качена предумишлено или поради груба небрежност.

ForumderMedizin  запазва правото си да променя части от страници или оферти , без предупреждение , било то временно или за постоянно .

 

External references and links  (Външни препратки и връзки)

 

Съдържанието и дизайнът на други сайтове в Интернет нямат връзка с ForumderMedizin . Forumdermedizin.com не отговаря за съдържанието и дизайна, предлагани от външни сайтове, чийто линкове са поместени на страницата му. Възпроизведените външни мнения и констатации и факти са отговорност на авторите на тези страници. Форум дер Medizin не поема отговорност  за съдържанието , реклами, продукти или други материали достъпни от външни интернет страници или източници .

Вие се съгласявате и приемате, че Forum дер Medizin не носи отговорност , пряко или непряко, за щети или загуби, причинени от,  или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание , стоки или услуги, поместени на външен сайт.

 

Copyright and Trademark Law ( Авторско право и Закон за търговските марки)

Вие сте запознати и се съгласявате, че forumdermedizin.com и необходимия софтуер, използван  за неговото изграждане съдържат фирмена и поверителна информация, която е защитена от приложимия Закон за интелектуална собственост .

Освен ако не сте изрично упълномощени от Форум дер Medizin , Вие се съгласявате да не изменяте, продавате, разпространявате или създавате производна дейност на основата на forumdermedizin.com , изцяло или частично.

Всички снимки или дигитални материали, използвани на сайта са собственост на техния автор.

Privacy Policy (Декларация за поверителност)

Когато се регистрирате за използване на определени области на Форум дер Medizin , системата изисква  въвеждането на лични данни .

Вашата лична информация за регистрация , като например вашите имена , адрес, имейл адрес, както и всички останали данни няма да бъдат предоставяни на трети лица и ще се използват само за изпълнение на услугите , предлагани от компанията. ForumderMedizinспазва Законът за защита на личните данни в Република България, както и настоящата директива 95/46/ЕС на Европейския парламент за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни.