DE | EN | RU | BGFacebook Google Plus LinkedIn XING
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin

За работодатели

 

За работодатели
За повече информация посетете частта за работодатели на сайта

Квалифицираните кадри са ключът към успеха за всеки бизнес. В помощ на здравните заведения ние посредничим за набирането на висококвалифицирани специалисти.

  • В предварителен разговор с работодателите, на база анализ на изискванията за необходимите качества и познания, ние определяме профил на търсения от Вас специалист.
  • Всеки работодател получава персонална консултация и асистенция по време на целия процес на подбор на кандидати - от етапа на планиране до успешното селектиране на най-подходящия кандидат.
  • Придружаване на подходящия кандидат при заявяване на интервю
  • Опитът ни помага да дефинираме трудностите, които стоят пред работодателя при селекцията на точния кандидат. Ето защо нашият психолог изготвя за Вас личностен профил (The Guilford-Zimmermann Temperament Survey)-Test oder 16 PF (16 Personality Factors) за взаимовръзката между личностови характеристики, професионални характеристики и адаптивност. Така идентифицираме правилните кандидати и помагаме за тяхната правилна интеграция в работния колектив.
  • Видеовизитка на кандидатите – Видеопрезентацията на нашите лекари Ви запознава по-отблизо с тяхната кандидатура, за да можете по-лесно да изберете Вашия лекар. Същевременно това Ви спестява време и пари. Регистрирайте се или влезте във Вашия профил за улеснен достъп до цялата информация, свързана с кандидатурите в нашата специална база данни.

Възползвайте се от нашия опит в персоналната консултация и посредничество и ще откриете точния кадър за Вашия екип!