DE | EN | RU | BGFacebook Google Plus LinkedIn XING
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin

За лекари

 

За лекари
За повече информация посетете частта за лекари на сайта

В сътрудничество с утвърдени немски партньори предоставяме на нашите лекари:

  • персонален подход
  • анализ на личните Ви професионални цели и квалификации
  • консултация
  • информация за успешния старт и интеграция на чуждестранните лекари на активния европейски пазар на труда
  • подбор на подходящи възможности за езиково обучение и усъвършенстване
  • Лична езикова програма, базирана на гъвкавост и индивидуален подход, в помощ на чуждестранните лекари по-бързо да получат апробация.
  • Разиграване на примерни интервюта за работа в Германия с помощта на нашия психолог с цел овладяване на стреса, който най-често е причина за недоброто представяне на кандидатите
  • подкрепа при подготовката на документите за започване на собствена частна практика
  • правна консултация в конфликтни ситуации с работодателя и наемодателя, и в други спорни моменти
  • В нашата компетентност е да окажем помощ с правни съвети, включително от областта на данъчното облагане и избора на застраховане.

Целта ни е да Ви спестим време и нерви в търсенето и намирането на мечтаното от Вас работно място, както и да Ви защитим при евентуални конфликти.