DE | EN | RU | BGFacebook Google Plus LinkedIn XING
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin
Forum Der Medizin

Нашите услуги

Forum der Medizin е мрежа от професионалисти, която си поставя за цел да бъде от полза на своите клиенти при всяка крачка в изграждането на тяхната кариера

Forum der Medizin:

  • подпомага при кандидатстването и цялостната подготовка за квалификация в чужбина
  • посредничи за контакт с бъдещите работодатели
  • съпровожда кандидатите с цел успешната им интеграция
  • подготвя за Вас документи за данъчните служби, формуляри за получаване на детски надбавки, признаване на трудов стаж, оформяне на застраховки
  • водене на кореспонденция
  • преводи на документи

Целта ни е да бъдете по-спокойни и уверени, защото ние сме до Вас по всяко време!

  

Медицински практики  Лекари  Работодатели 
Медицински практикиЛекариРаботодатели